วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

The Royal Thai Monastery Kushinagar

ข่าวและกิจกรรม

เส้นทางร่วมทำบุญ

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com