การสอบพระปริยัติธรรม ชั้น นวกภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การสอบพระปริยัติธรรม ชั้น นวกภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบวัดไทยพุทธคยา อินเดีย
พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) ประธานกรรมการประจำสนามสอบ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย เป็นประธาน โดยมี พระปิฏกเมธี (ทองดี ปญฺญาวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประธานผู้นำข้อสอบและสักขีพยาน จุดธูปเทียนนำไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท ถึงความเป็นมาที่ได้มาเปิดสนามสอบที่อินเดียเป็นปีที่สาม จากนั้นได้เปิดสอบ พระปริยัติธรรม วันที่๒ ของการสอบ โอกาสนี้ เจ้าอาวาส สำนักเรียนต่างๆ ในแดนพุทธภูมิ เข้าถวายปัจจัยบำรุงสนามสอบวัดไทยพุทธคยา อินเดีย จึงขอร่วมอนุโมทนา

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com