• หน้าแรก
  • ข่าวและกิจกรรม
  • คุณฤาภาวดี เอี่ยมภักดี คุณประชาภัฒน์ กลิ่นเกลา คุณพิสมัย บุญเกียรติ และคณะ เดินทางมาทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ แม่ชี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

คุณฤาภาวดี เอี่ยมภักดี คุณประชาภัฒน์ กลิ่นเกลา คุณพิสมัย บุญเกียรติ และคณะ เดินทางมาทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ แม่ชี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ขออนุโมทนาบุญมหากุศล

คุณฤาภาวดี เอี่ยมภักดี คุณประชาภัฒน์ กลิ่นเกลา คุณพิสมัย บุญเกียรติ และคณะ เดินทางมาทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ แม่ชี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ขออำนวยอวยพรจากแดนพุทธภูมิ ให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ขอให้อิ่มตลอดการ เบิกบานตลอดชีวิต มีปัญญาเฉียบแหลม ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบ ประกอบด้วยธรรม ให้สัมฤทธิ์ผลดังกมล ที่มุ่งมาดปรารถนา โดยยิ่งทุกประการเทอญ.

ขออนุโมทนา

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com