คุณอริญชยา ตรีคุณประภา (ลักกี้) เดินทางมาถวายหนังสือพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขออนุโมทนามหากุศล คุณอริญชยา ตรีคุณประภา (ลักกี้) สายบุญของคุณนภัสนันท์ โพธิคุณรัตนกุล โยมจุ๋ม เดินทางมาถวายหนังสือพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในหอพระไตรปิฎกนานาชาติ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สำหรับการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้พระไตรปิฎกนานาชาติ ๙ ภาษา และหนังสือสำคัญในพระพุทธศาสนา

นับว่าเป็นมหากุศลบุญครั้งยิ่งใหญ่ ที่ได้ให้แสงสว่างอห่งปัญญาเลิศล้ำ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เดินทางมาศึกษาค้นคว้า ทั้งมาแสวงบุญสังเวชนียสถาน ๔

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com