• หน้าแรก
  • ข่าวและกิจกรรม
  • คุณไพศาล คุณผลิน และคณะพุทธศาสนิกชน ร่วมมอบเครื่องเล่นดนตรี และมอบอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๖๕๐ คน

คุณไพศาล คุณผลิน และคณะพุทธศาสนิกชน ร่วมมอบเครื่องเล่นดนตรี และมอบอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๖๕๐ คน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล คุณไพศาล คุณผลิน และคณะพุทธศาสนิกชน ร่วมมอบเครื่องเล่นดนตรี ที่ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า และมอบอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๖๕๐ คน ในงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ สนับสนุนโดย คุณไพศาล คุนผลิน พร้อมคณะ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทไทยพัฒนา ประกันภัย จำกัด มหาชน คุณประกาศิต-คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ พร้อมกัลยาณมิตร คณะเอไอเอ ประเทศไทย จำกัด

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com