..นักศึกษาจิตอาสาผู้ใจบุญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์…

ณ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562
มีนักศึกษาจิตอาสาจำนวน 3 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย เดินทางมาช่วยงานจิตอาสาเป็นเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย นางสาวกัลยกร แพรสี (อุ้ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ได้นำความรู้ที่เรียนมา มาช่วยงานในส่วนของห้องครัว และนักศึกษาอีก 2 คน คือ นางสาวศิโรรัตน์ เชื้อวงษ์ (มุก) และ นายนันทวัฒน์ กลิ่นนิ่มนวล (แอมป์) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และข่าวกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่างๆของทางวัด โดยได้นำความรู้ความสามารถที่เรียนมาประยุกต์ใช้
>> นักศึกษาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เดินทางมาถึงวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา จากนั้น ได้เดินทางมายังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 10 มกราคม และก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ได้มอบหมาย ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับตัวให้กับสถานที่และสภาพแวดล้อมกันเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการลองชิมอาหารต่างๆ การดูสถานที่ต่างๆ และการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ รวมทั้งทำความเคารพพระสงฆ์ แม่ชี และเหล่าอาสาสมัครในวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
>> 1) นางสาวศิโรรัตน์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ว่า เป็นวัดที่สงบร่มเย็น ต้นไม้มาก น่าอยู่ อุดมสมบูรณ์ ด้วยสภาพแวดล้อมรอบข้างเป็นภาคการเกษตร และภาคปศุสัตว์ คนที่นี่นิยมปลูกผัก ปลูกพืช และใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
>> 2) นายนันทวัฒน์ กลิ่นนิ่มนวล กล่าวว่า วัดไทยกุสินาราต่างจากที่คิดไว้มาก เพราะเป็นวัดที่ยังมีความอุดมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ แต่ยังมีความเจริญที่เข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่ และรู้สึกดีใจที่ได้มาเยือนยังสถานที่ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
>> 3) นางสาวกัลยกร เล่าว่า ครั้งแรกที่มาถึงวัดไทยกุสินารา ประทับใจมาก คนงานดูมีความสุขสมบูรณ์ดี ตั้งอยู่ในเมืองที่เจริญในระดับหนึ่ง มีการปลูกผักทำสวน และคนงานที่นี่น่ารัก ยิ้มให้กันตลอด เป็นวัดที่สงบสุข

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com