น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
คณะพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com