บำเพ็ญปัณรสมวาร (๑๕ วัน) อุทิศส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลถวายแด่ ร.9

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เจ้าอาวาสวัดบรมธาตุราชสักการ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญปัณรสมวาร (๑๕ วัน) อุทิศส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คุณกิจวรินทร์ ผิวแตง จุดธูปเทียนเครืองทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๑๐ รูป พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ทอดผ้าบังสุกุลถวายพระสงฆ์ ๑๐ รูป ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดไทยกุสินาเฉลิมราชย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com