• หน้าแรก
  • ข่าวและกิจกรรม
  • พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) นำพระนวกโพธิ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ จำนวน 29 รูป

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) นำพระนวกโพธิ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ จำนวน 29 รูป

วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) นำพระนวกโพธิ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ จำนวน 29 รูป ที่จำพรรษา ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธยายพระสูตร บท “มหาปรินิพพานสูตร” บท “ธัมมจักกัปปวตนสูตร” และ บท “อนัตตลักขณสูตร” เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ที่อานนทเจดีย์ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com