พระธรรมทูตไทย และกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน มอบพระพุทธรูปจำนวน 66 องค์

วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล,เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระเดชพระคุณ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณโณ) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร ป.ธ.7 วัดไทยพุทธคยา และพระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) วัดไทยพุทธคยา

ได้รับนิมนต์จากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู สาธารณรัฐอินเดีย ตามประกาศกงสุลใหญ่ เรื่อง การจัดกิจกรรมการมอบพระพุทธรูปให้กับสถานปฏิบัติธรรม,สำนักสงฆ์ ในรัฐทมิฬนาฑู โดยท่านพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ รองกงสุลใหญ่,รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน พร้อมข้าราชการ นักธุรกิจ ชุมชนชาวไทย ให้การต้อนรับ

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ร่วมกับ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร และพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดียใต้ โดยการมอบพระพุทธรูปจำนวน 66 องค์ ซึ่งจัดสร้างโดยวัดไทยพุทธคยา เพื่อมอบให้แก่สถานปฏิบัติธรรม,สำนักสงฆ์ในรัฐทมิฬนาฑู สาธารณรัฐอินเดีย ณ Dr.Ambedkar Mani Mandapam โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

2.เพื่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและอินเดีย

3.เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดียใต้

4.เพื่อความส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับภาคประชาชนสู่ภาคประชาชน

โดยในช่วงเวลา 09.15 น. กงสุลใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้รับ เสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์ กงสุลใหญ่พร้อมคณะถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มอบพระพุทธรูปเป็นปฐมเบื้องต้น หลังจากนั้นกงสุลใหญ่ประธานฝ่ายฆราวาส มอบพระพุทธรูป พร้อมด้วยคณะคนไทยจากบริษัทการบินไทย บริษัทซีพี บริษัทไทยซิมมิท ชุมชนนักเรียนไทยและผู้ปกครองที่พำนักในเมืองเจนไน ร่วมมอบพระพุทธรูป ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์ฝ่ายอินเดีย ประธานชุมชนนักเรียนไทยและผู้ปกครองที่พำนักในเมืองเจนไน ร่วมมอบพระพุทธรูป ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์ฝ่ายอินเดีย ประธานชุมชน และตัวแทนเข้าร่วมรับมอบพระพุทธรูป อาทิเช่น Ven Bhikku Wadhwa-Burmese temple,Bhikku Mahanama Thero-Mahabodhi Society of Srilanka ในนามสมาคม Tamil Nadu Boudha Sangam ดังกล่าวอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : พระครูอุดมโพธิวิเทศ (รายงานจากรัฐทมิฬนาฑู สาธารณรัฐอินเดีย)

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com