พระพรหมสิทธิ นำพระสงฆ์จาก 14 ประเทศ สวดมนต์ถวาย ในหลวง ร.9 ที่จีน

คณะสงฆ์ไทย-จีน เจริญศาสนสัมพันธ์ “เถรวาท มหายาน “ ชาวพุทธนับหมื่น ร่วมพิธี
วันนี้ 20 ตุลาคม 59
พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พร้อมด้วยกองงานเลขานุการ เป็นผู้แทนจากคณะสงฆ์ไทยเดินทางปฏิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พระพุทธศาสนามหายานและเถรวาท เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ จัดโดยวัดหงฝ่าซื่อ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกการเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีนี้ พระสงฆ์ชาวจีนและชาวพุทธ ได้ถวายความอาลัย และจัดสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย
บรรยากาศภายในงานนั้น วัดหงฝ่าซื่อ โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน และคณะศิษย์ ได้จัดงานเพื่อระลึกถึง “พระอาจารย์ใหญ่เปิ่นฮ่วน อายุ 106 ปี” อดีตเจ้าอาวาสวัดหงฝ่าซื่อ พิธีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ทางวัดหงฝ่าซื่อ ได้นิมนต์/เชิญผู้นำศาสนา พระมหาเถระ เข้าร่วมงาน มีทั้งเถรวาทและมหายาน จากกว่า 14 ประเทศ มีลูกศิษย์เข้าร่วมจำนวนหลายพันคน มีทั้งประชาชนจีนและชาวพุทธที่เดินทางจากทั่วโลกร่วมงานดังกล่าว
ท่านอาจารย์ยิ่งซุ่น เจ้าอาวาสวัดหงฟาซื่อ องค์ปัจจุบัน เป็นผู้ที่มากด้วยความเคารพรักและศรัทธาในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เสมอเหมือนหลวงพ่อเปิ่นฮ่วน องค์พระอุปัชฌาย์ของท่านเอง และนับถือพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิดุจพี่ชาย ในวันทำบุญระลึกถึงหลวงพ่อเปิ่นฮ่วนผู้ล่วงลับ พระยิ่งซุ่นจึงนิมนต์พระพรหมสิทธิพร้อมคณะสงฆ์จากวัดสระเกศ ร่วมงานดังกล่าว ทุกๆปี

เมื่อครั้งที่พระอาจารย์ใหญ่เปิ่นฮ่วน ได้ถึงแก่มรณภาพ ก่อนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 2 ปี เมื่อพระอาจารย์ใหญ่เปิ่นฮ่วนมรณภาพลงนั้น ท่านอาจารย์ยิ่งซุ่นได้เดินทางมากราบสมเด็จพระพุฒาจารย์ที่ประเทศไทย ได้กราบเรียนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ว่า อาจารย์ของท่านมรณภาพแล้ว ท่านเป็นพี่เป็นน้องกับพระพรหมสิทธิ สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นพ่อพระพรหมสิทธิก็เป็นพ่อของท่านเหมือนกัน ขอให้รับท่านเป็นศิษย์ผู้หนึ่งด้วยตอนพระอาจารย์ใหญ่เปิ่นฮ่วนมรณภาพท่านอายุมีอายุ 106 ปี เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนเป็นอย่างมากปีนี้ท่านยิ่งซุ่นจัดงานรำลึกบูชาคุณอาจารย์อย่างยิ่งใหญ่

ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านจึงไม่ใช่ความสัมพันธ์เฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ถือได้ว่าเป็นศาสนสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาแบบมหายานและเถรวาทของทั้งสองประเทศ เพราะทั้งสองท่านนับเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองคณะสงฆ์ในระดับประเทศ

ขอขอบคุณ ภาพ/ รายงานจากกองงานเลขานุการ(วัดสระเกศ)

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com