พระเดชพระคุณหลวงพ่อ นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นและจากนั้นร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์

วันที่ 9 เดือน กันยายน 2561 (วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 เวลา 19.00 น.) ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะสงฆ์ พระนวกโพธิ โดยมี #พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ถวายการต้อนรับ

ทั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นและจากนั้นร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ เพื่อทบทวนสิกขาบทของพระภิกษุ 227 ข้อ ตามพระบรมพุทธานุญาติ โดยในวันนี้ #พระมหาสุริยา รตฺนปญฺโญ พรรษา 12 มีพระสงฆ์ 53 รูป ลงฟังสวดพระปาฏิโมกข์

ขออนุโมทนา

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com