พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณกวี พร้อมด้วย ท่านสด แดงเอียด และคณะ รดน้ำต้นสาละราชกุมารี

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูนรนาถเจติยารักษ์ (สมพงศ์) นำพระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วย ท่านสด แดงเอียด และคณะ รดน้ำต้นสาละราชกุมารี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และถวายสักการะ และความอาลัยพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com