• หน้าแรก
  • ข่าวและกิจกรรม
  • พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ นำสามเณร ในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ ๙๕ รูป กราบสักการะพระพุทธปรินิพพาน

พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ นำสามเณร ในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ ๙๕ รูป กราบสักการะพระพุทธปรินิพพาน

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำสามเณร ในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ ๙๕ รูป กราบสักการะพระพุทธปรินิพพาน สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

โดยสามเณรทั้ง ๙๕ รูป ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) เป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา วัดไทยพุทธคยา พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมกับ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดนาคปรก และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com