• หน้าแรก
  • ข่าวและกิจกรรม
  • พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ โดยมีสามเณรในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ ๙๕ รูป ร่วมในพิธี

โดยสามเณรทั้ง ๙๕ รูป ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) เป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา วัดไทยพุทธคยา พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมกับ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดนาคปรก และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดไทยกุสินาเฉลิมราชย์

ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com