พิธีเปิดบริการรักษาพยาบาลฟรี ในงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ เมืองกุสินารา

พิธีเปิดบริการรักษาพยาบาลฟรี ในงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ เมืองกุสินารา ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2559 โดยนายอำเภอจังหวัดกุสินาคาร์ โดยทีมแพทย์ พยาบาล จากกรมการแพทย์ กระทรวง

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com