พิธีเปิดโรงพยาบาลพระพุทธเจ้ารักษาฟรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. พิธีเปิดโรงพยาบาลพระพุทธเจ้ารักษาฟรี พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาล ประจำปี 2560 โดยมี ท่านเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ได้เป็นประธานตัดริบบิ้น พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดนานาชาติ และเจ้าอาวาสวัดไทย ร่วมเซ็นต์ข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาพยาบาลที่ รพ.พระพุทธเจ้า (MOU) โดยได้เซ็นต์ชื่อร่วมกัน
จึงขอร่วมอนุโมทนา

ภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com