มายาเทวีวิหาร อุทยานสวนลุมพินี พุทธอุทยานประวัติศาสตร์โลก

พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าน้อย) ตอนประสูติหันหน้าไปทางทิศเหนือ เสด็จพระดำเนิน ๗ ก้าว และกล่าววาจาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกพร้อมกับชี้มือขึ้นฟ้าและลงดินเพื่อเป็นเครื่องหมายว่า

ชี้มือขวาขึ้นฟ้า กล่าวว่าเราจะเป็นผู้เลิศ ผู้ประเสริฐ ผู้เจริญที่สุดในโลก
ชี้มือซ้ายลงพื้น กล่าวว่า การเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้าย ต่อไปเราจะไม่เกิดอีก

ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ชีวิตคนทั่วไป บอกได้ว่าธรรมของพระพุทธองค์อยู่เหนือความชั่วทุกชนิด เมื่อเราทำความดีตลอดเจ็ดวันจะเป็นวันที่เจริญก้าวหน้า เดินหน้าไปด้วยความสุข เหมือนพระองค์เดินได้เจ็ดก้าว และการที่เราเกิดมาแล้วนั้นสามารถทำให้ชีวิตมีให้เจริญรุ่งเรืองได้ (ชีวิตมีขึ้น) และสามารถทำชีวิตของเราให้ล่มจมได้ (ชีวิตมีลง) แต่ทุกคนสามารถดำรงมั่นคงอยู่ได้ด้วยขาสองข้าง คือบุญเก่าและบุญใหม่ที่ได้ร่วมสร้างมา และจุดยืน คือ

ยืนยัน…ที่จะทำความดี
ยืนหยัด…ในการทำความดี
ยืนยง…ทำความดีให้ถาวร
ยืนยาว…ทำความดีให้อยู่กับตัวตลอดไป คือ ทำดีให้ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกคน และติดตามความดี และรักษาความดีเอาไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม แล้วเมื่อนั้นทุกคนจะได้แต่สิ่งที่ดีตลอดชีวิต

เมือง…พุทธอุทยานลุมพินี
เมือง…มายาเทวีวิหาร
เมือง…พระมหาบรุษประสูติกาล
เมือง…ปาฏิหารย์ ๗ ก้าวบาทเดินจร
เมือง…เปล่งอาสภิวาจา
เมือง…เสาศิลาอโศกนุสรณ์
เมือง…เสด็จนิวัติพระนคร
เมือง…เวชสันดรบำเพ็ญบารมีทาน
เมือง…เย็นกาย-ใจใต้ร่มโพธิ์ศรี
เมือง…โบขรณีสุขเกษมศานติ์
เมือง…มรดกโลกจักรวาร
เมือง…ภาพโบราณล้ำค่าคู่บุรินทร์
เมือง…ราชกุมารบารมีล้ำ
เมือง…หัตถกรรมงานศาสตร์-ศิลป์
เมือง…เมือง EVEREST สุดยอดศิขรินทร์
เมือง…น้อมจินต์กราบที่ประสูติพระพุทธองค์ฯ

 

ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com