รับมอบปัจจัย เพื่อสมทบกองทุนโรงทานสำหรับผู้แสวงบุญชาวพุทธ

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.61 ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญู ตำบลบางพลี อำเภอบางพลีสมุทรปราการ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ปฎิบัติหน้าที่แทน พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และ นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการฯ เหล่าศิลปินดาราฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และอาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญู รับมอบปัจจัย จากพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ พระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี

เพื่อสมทบกองทุนโรงทานสำหรับผู้แสวงบุญชาวพุทธ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินาคาร์ รัฐอุตตร ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ปีละ 1,200,000 บาท เนื่องในวโรกาสจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ประจำปี 2561

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com