สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัย แด่ ร.9

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางศรีพนม บุนนาค รองผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จุดเทียนถวายความอาลัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความจงรักภักดี และเจริญจิตภาวนา อุทิศส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ ลานพระบรมรูป วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมด้วยพระนวกะโพธิและผู้ปฏิบัติธรรม ในโครงการอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรม คณะสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่บรรพชาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ในโอกาสที่เดินทางมากราบนมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา และเข้าพักปฏิบัติ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com