อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ

“อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป”

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่ฌาปนสถานเมืองกุสินารา พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำพระสงฆ์ ๔๕ รูป เดินทางไปปลงธรรมสังเวช สวดมาติกา บังสุกุล ในพิธีฌาปนกิจ คุณยายชาวฮินดู อายุ 107 ปี

โดยทุกครั้งที่พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตโปรดชาวบ้าน หมู่บ้านอนิรุทธวา คุณยายคนหนึ่งที่มีศรัทธา เตรียมภัตตาหารไว้รอใส่บาตรเป็นประจำ วันนี้เมื่อทราบว่าคุณยายเสียชีวิต พระสงฆ์จึงได้เดินทางไปส่งร่างอันไร้วิญญานของคุณยาย เพื่อส่งดวงจิตวิญญาณของคุณยายสู่สัมปรายภพ

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com