เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.9 วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. คุณนาฏสุภางค์ , คุณวาริท โปษยานนท์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ ๙ ภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในโอกาสที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com