“เจ้ามัลละกษัตริย์นิมนต์พระสงฆ์ไทยสวดมนต์ อวยพรในวันเกิดพระกฤษณะ”

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ที่วัดฮินดู พระราชวัง His Royal Grand Palace ห่างจากกุสินารา ๖๕ กิโลเมตร พระมหากษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากเจ้ามัลละกษัตริย์ ผู้ปกครองแคว้นมัลละ นครกุสินารา MAHARAJA BAHADUR H.M.MRIGENDRA PRATAP SHAHI นิมนต์พระสงฆ์ไทยไปสวดมนต์ อวยพร และชมการแสดง ในวันคล้ายวันเกิดของพระกฤษณะ

โดยเวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้ามัลละกษัตรย์ พร้อมด้วยมหาราชินี ราชธิดา และราชกุมาร เดินทางถึงวัดฮินดู ของพระราชวัง ในการนี้ได้ให้เกียรตินิมนต์พระสงฆ์ไทย พระครูธรรมธรสงกรานต์ กิตฺติวํโส พระไพฑูรย์ ติกฺขปญฺญโพธิ (สงค์แก้ว) อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ใพร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปสวดมนต์ อวยพร และชมการแสดง ในวันคล้ายวันเกิดของพระกฤษณะ เพื่อเชื่อมศาสนสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติระดับสูง ผู้นำท้องถิ้น และชาวบ้านทั่วไปทั้งบริเวณด้านในและด้านนอกมาร่วมงาน ๑ หมื้นกว่าคน และมีการเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารชาวบ้านที่มาร่วมงานทุกคน

พระกฤษณะ เป็นเทวะองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดู โดยถือว่ารูปแบบอวตารของพระวิษณุ และเป็นตัวดำเนินเรื่องสำคัญในมหากาพย์เรื่อง “มหาภารตะ” มหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียและยังทรงเป็นต้นกำเนิดของคัมภีร์ภควัทคีตาหนึ่งในคัมภีร์สำคัญของคัมภีร์พระเวททั้งเป็นพระเจ้าสูงสุดของนิกายฮเรกฤษณ

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com