• หน้าแรก
  • ข่าวและกิจกรรม
  • เจ้าอาวาสวัดพม่า นำสวดบำเพ็ญเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

เจ้าอาวาสวัดพม่า นำสวดบำเพ็ญเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ภายในมหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เมืองกุสินารา นำเจ้าอาวาส พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมทั้งชาวอินเดียท้องถิ่น สวดบำเพ็ญเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพสกนิกรชาวจังหวัดกุศินาคาร์

 


ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com