แดนพุทธภูมิจัดบวช ๒๐๐ รูป ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบ ๑๐๐ วัน

วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย – เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรโพธิ สี่เหล่าทัพ จำนวน ๒๐๐ รูป ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ตามโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิมทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

ซึ่งในโครงการได้จัดพิธีมอบผ้าไตร และปลงผมนาค ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รัฐมนตรีส่วนหน้า พล.อ.บุญลือ วงศ์ท้าว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

หลังจากได้รับการบรรพชา อุปสมบทแล้ว พระนวกโพธิในโครงการ ทั้ง ๒๐๐ รูป จะเดินทางกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในสถานที่จริง ศึกษาหลักฐาน หลักธรรม และน้อมนำไปปฏิบัติ ได้เห็นมรดกธรรม ได้รับบารมีภายใต้โพธิสมภาร ได้พบโพธิสหายคือต้นพระศรีมหาโพธิ์ ได้โพธิธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ได้โพธิจิตน้อมนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิต ปลุกโพธิจิตในตนให้ตื่น รู้ และเบิกบาน นำปัญญาและศรัทธา กลับไปหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาในบ้านพุทธเมืองไทย

โดยโครงการในครั้งนี้ตามมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์จัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวาระครบสตมวาร ๑๐๐ วันแห่งการสวรรคตทั่วประเทศ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมกับพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา และสี่เหล่าทัพได้ร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com