สถานพยาบาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์

สร้างสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘

ฯพณฯ อับดุล กาลัม
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
๒ มิถุนายน ๒๕๕๐

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com