กฐินพระราชทาน กฐินสามัคคี ในแดนพุทธภูมิ ประจำปี ๒๕๕๙

รายนามเจ้าภาพ และกำหนดการพิธีทอดกฐินพระราชทาน และกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

กฐินสามัคคีวัดไทยนิโครธาราม ประเทศเนปาล
ทอดวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เจ้าภาพ. นายธิวา ถ้ำจันทร์ และญาติมิตร

กฐินสงเคราะห์ วัดไทยพุทธคยา จำนวน ๘๙ กอง
ทอดวันที่. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น
เจ้าภาพ :คุณชาลี รัตนวชิรินทร์. กรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวเป่ายิงฉุบ จำกัด

กฐินพระราชทานวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย 
ทอดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ : นายอดิศร -นางอมรา พวงชมภู
            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กฐินสามัคคีวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์
ทอดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ :”ครอบครัวลิขิตพฤกษ์ไพศาล 
และ ลิขิตพฤกษ์ ” 

กฐินสามัคคีวัดอโยธยาราชธานี ประเทศอินเดีย
ทอดวัดที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ คุณมนัส สุขจิตร์ คุณพัสกร ยาชูชีพ
กรรมการผู้จัดการบริษัทธุรกิจเหล็กดี จำกัด

กฐินพระราชทานวัดไทยเชตวัน นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย
 ทอดวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ นางสาวมาริษา คุวานันท์ บริษัทโตโยต้านครสวรรค์ ๑๙๘๑ จำกัด และบริษัทในเครือโค้วยู่ฮะกรุ๊ป 

กฐินพระราชทานวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล 
ทอดวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ คุณอรุโณชา ภาณุพันธ์ บริษัทบรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จำกัด และ บริษัทแอล เอส เค วิศวกรรม จำกัด

กฐินพระราชทานวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ทอดวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ นายนิธิ ภัทรโชค Vice President – Domestic Market, SCG Cement-Building Materials 

กฐินสามัคคี วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน ๕,๐๐๐ กอง
ทอดวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ:  กฐินสามัคคี


กฐินสามัคคีวัดไทยนวราชรัตนาราม ประเทศอินเดีย
ทอดวันที่ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ: นายอดิศร -นางอมรา พวงชมภู

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com