• หน้าแรก
  • โรงเรียนต้นกล้า
  • นำเด็กนักเรียนโรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เดินเวียนประทักษิณ สวดมนต์ รับศีล ๕ และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา

นำเด็กนักเรียนโรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เดินเวียนประทักษิณ สวดมนต์ รับศีล ๕ และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำเด็กนักเรียนโรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เดินเวียนประทักษิณ สวดมนต์ รับศีล ๕ และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา รอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้รับสมัครนักเรียนรอบๆ วัด จำนวน ๑๒๐ คน เป็นประจำทุกปี มาเรียนหนังสือความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทุกๆ วันอาทิตย์ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญ เป็นต้นกล้าหน่ออ่อน ในพระพุทธศษสนาในอนาคต

เกี่ยวกับวัด

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064

อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com