๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙ | 957 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เมตตานำพระนวกะโพธิ ๕๘ รูป และผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่น ที่ ๔ กราบสักการะมกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในโอกาสเดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา และเข้าพักปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ซึ่งพระนวกะโพธิทั้ง ๕๘ รูป ได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเข้ารับการอุปสมบทหมู่ ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ที่ผ่านมา จัดโดยวัดไทยพุทธคยา ร่วมกับวัดสระเกศ ราชวรมวิหาร ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน จาก พลตำรวจโทสมเกียรติ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน