๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ | 573 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. Mr. Vijay Kumar Principal Commissioner of Income Tex Gorakhpur เดินทางมาเยือนวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ โดยมีพระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส นำเข้าเยี่ยมชมวัด โดยได้เข้าภายในพระอุโบสภ จุดธูปเทียน กราบสักการะพระพุทธสยัมภูญาณ พระประธานภายในพระอุโบสถ

 

 

จากนั้นนำชมภาพจิตรกรรมผาฝนังการเสด็จครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพพานภายในศาลาการเปรียญ และได้เข้าถวายสักการะ วางพวงมาลา หน้ามณฑปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

 

 

และได้เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ นำสวดมนต์ อธิษฐานจิต ภายในพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ให้การต้อนรับ มอบพระพุทธปรินิพพาน ยาหม่อง เป็นของที่ระลึก

 

 

Mr. Vijay Kumar กล่าวว่า เดินทางมาที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นครั้งที่ ๓ ครั้งแรกเดินทางมาคนเดี่ยว ครั้งที่สองเดินทางมากับแม่ และครั้งที่สามเดินทางมากับพ่อ ทุกครั้งที่เดินทางมารู้สึกประทับใจในสถาปัตยกรรมไทย ความสะอาด และธรรมชาติที่วัด เป็นประสบการณ์ทางด้านจิตวิญญาณที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน