๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ | 859 จำนวนผู้เข้าชม

กองงานเผยแผ่พระธรรมทูต สายอินเดีย เนปาล ได้ดำริจัดโครงการ โครงการ "ธรรมยาตราเดินตามรอยบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล "เพื่อความสุขสงบ และสันติภาพโลก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ " เดินเท้าในแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน ขอทุกท่านอนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้ จงมีแก่ทุก ๆ ท่านด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ...! ! ! 

 

 

ท่านสามารถ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ คณะสงฆ์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
1.เจ้าภาพค่าเครื่องบิน 10,000 บาท
2.เจ้าภาพค่าภัตตาหาร ฉันมื้อเดียว วันละ 12,000 บาท
3.เจ้าภาพค่าน้ำปานะวันละ 7,000 บาท
4.เจ้าภาพไตรจีวร ไตรๆละ 3,300 บาท
5.เจ้าภาพถุงนอน ชุดๆละ 2,500 บาท
6.เจ้าภาพกระยาสารท 700 กิโลกรัมๆละ 120บาท
7.เจ้าภาพสัมภาระชุดละ 7 กิโลกรัม ได้แก่ บะหมี่สำเร็จรูป ยา เครื่องครัว และอื่นๆ 4,999 บาท
9.เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพต่อรูปๆละ 39,999 บาท
10. หรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

 

 

วันที่1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่6 เมษายน 2560
"กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ"
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร กสิกรไทย
สาขาเจริญกรุง
เลขที่ บัญชี 018-3-80199-6
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาอินเดีย-เนปาล
ID LINE : kusinara989

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน