๒๒ ม.ค. ๒๕๖๐ | 346 จำนวนผู้เข้าชม

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ภายใต้การกำกับดูแลของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ทำบุญครบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมี Mr.Radheshyam singh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐอุตตรประเทศ เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย วางพวงมาลา ด้านหน้าพระบรมรูป พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอินเดียร่วมงานถวายความลัยอันหาที่สุดมิได้

 

 

จากนั้นพระสงฆ์นานาชาติเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลตามลำดับ พระมหินเดอร์ รัฐมนตรีว่าการพระพุทธศาสนารัฐอุตตรประเทศ นำพระสงฆ์นานาชาติ (พม่า อินเดีย กัมพูชา เนปาลศรีลังกา) เจริญพระพุทธมนต์ พระครูสุวัฒนชยาทร รองหัวหน้าหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล นำพระสงฆ์ไทยเจริญพระพุทธมนต์ และลามะจากวัดธิเบต เจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลสตมวาร (ทำบุญครบ ๑๐๐ วัน)

 

 

ต่อด้วยนักบวชจากศาสนาฮินดู และนักบวชอิสลาม มาสวดมนต์ตามประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ทำบุญครบ ๑๐๐ วัน)

 

 

นายมนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ นายแพทย์เชี่ยว และพยาบาล ที่มาประจำการสถานพยาบาลกุสินาราคลนิก วัดไทยกุสนาราเฉลิมราชย์ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเลิศสิน กล่าวสำนึกในพระมหากุรณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

 

 

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๑๙ ชุด เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ทำบุญครบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ ลานพระบรมรูป วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน