๐๓ ก.ย. ๒๕๖๐ | 325 จำนวนผู้เข้าชม

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์-จิตภาวนาถวาย 'สมเด็จช่วง' เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยอายุวัฒนมงคล ครบ 92 ปี พรรษา 72

วันนี้( 27 ส.ค.60) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายกรวยดอกไม้ถวายสักการะ นำพระสงฆ์ แม่ชี อาสาสมัคร ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยอายุวัฒนมงคล ครบ 92 ปี พรรษา 72 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.9) ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ทั้งนี้ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ ด้วยเมตตาอันสูงล้น ที่ผู้เป็นร่มโพธิ์ทองของคณะสงฆ์ไทยได้มีต่อคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ทางคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน