๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐ | 326 จำนวนผู้เข้าชม

 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่สถานพยาบาลของมูลนิธิในย่าน Karol Bagh กรุงนิวเดลี พระเดชพระคุณ พรธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์) โฆษกหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร พร้อมด้วยพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ในฐานะแขกเกียรติยศ เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์

 

 

โดยในโอกาสนี้ นายกูรมัคซิงห์ สัจจเทพ และครอบครัว ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ได้นิมนต์พระสงฆ์ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลแบบครบวงจรของมูลนิธิ ที่ประกอบด้วย ห้อง Lap สำหรับตรวจผลเลือด ห้อง X ray ห้อง Ultrasound คลินิกรักษาโรคทั่วไป และคลินิกทันตกรรม เป็นต้น

 

 

พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์) โฆษกหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เอกอัครทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ได้กล่าวแสดงความยินดี และได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์ที่เกษียณอายุราชการและมีกำลังทรัพย์พอเพียงแล้ว จึงอยากมีอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นการตอบแทน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ในนามของมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวอินเดียผู้ด้อยโอกาส และได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

 

 

 

 

 

มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ เป็นองค์การเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับการรักษาพยาบาลและการศึกษาอย่างทั่วถึง ปัจจุบันมี ครอบครัวสัจจเทพ ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดีย และมีถิ่นพำนักที่ประเทศไทย เป็นผู้บริหารมูลนิธิ กิจกรรมของมูลนิธิฯ นอกจากก่อตั้งสถานพยาบาลที่กรุงนิวเดลีแล้ว ยังเป็นผู้ก่อตั้งกุสินาราคลินิก ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ร่วมกับสำนักงานพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย เนปาล ในประเทศไทย มูลนิธิฯ ยังให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาน ภายในพระราชา ปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน