๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐ | 461 จำนวนผู้เข้าชม

 

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่อาคารสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย วัดไทยพุทธคยา พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเตรียมพร้อมปฏิบัติการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๓ น้อมเกล้าญ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐

 

 

โดยพระเดชพระคุณฯ ได้ให้โอวาทธรรมแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีใจความสำคัญดังนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านพวกเราเป็นบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนย่อมเป็นผู้นำตนเอง การที่เราจะตั้งไม้ตั้งมืออย่างเดียวย่อมไม่ประสบความสำเร็จได้ จะต้องตั้งอกตั้งใจจึงจะสำเร็จได้

 

 

งานของพระธรรมทูตเป็นงานของพระอรหันต์ เป็นคำพูดที่บริสุทธิ์ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกตน
การบรรยายของพระวิทยากรจะต้องตั้งอกตั้งใจ เพราะเป็นงานของพระอรหันต์เป็นงานศักดิ์สิทธิ์ ในการที่ประกาศศาสนาหากปากไม่ดีจริง พระธรรมจะกลายเป็นหลักกรรม อุปมาเหมือนขนไก่ถูกไฟ ดึงเข้ามาเมื่อไหร่ถือว่าเป็นกรรมขอผู้ประกาศ เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกตน ผู้สอนธรรมจึงเป็นธรรมมาจารย์ คือปั้นพระด้วยหลักธรรม

 

 

โครงการสัมมนานี้เป็นการปรารภของหลวงพ่อพระสุเมธาธิบดี อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์เป็นผู้จุดประกาย ประเทศชาติต้องมีความมั่นคง พระศาสนาต้องมั่นความมั่นใจ สถาบันต้องมีความมั่นหมาย ทรงความมั่นหมายไว้ในดวงใจให้พสกนิกร งานของพวกเราเกี่ยวเนื่องกับความศักดิสิทธิ์มีฤทธิ์ให้เขาได้อย่างไร บางคนท่องมาอย่างไรพูดได้อย่างนั้น บางคนท่องมาแต่นำมาใช้ไม่ได้ ที่ศาสนาเราสั่นคลอนทุกวันนี้เพราะเราไม่สามารถนำคำสอนมาใช้ได้ เพราะคำสอนนั่นเป็นของพระอริยเจ้าที่นำมาใช้เพื่อปฏิบัติจริง ดังนั้นเราจึงพลาดไม่สามารถนำมารักษาศรัทธาโยมไว้ได้เพราะปฏิบัติไม่จริง ดังนั้นเราจึงต้องฝึกตน พูดให้เขาฟังพูดอย่างไรก็ได้ แต่พูดให้เขาเชื่อต้องพูดจากการปฏิบัติจริง พระที่จะทำการเผยแผ่ได้ดีต้องมีหลัก มีกรรมฐาน นำมาใช้ การที่จะเผยแผ่ศาสนานั้นจิตที่คิดจะให้จึงเบา หากคิดจะเอาหนัก

 

 

พระธรรมวิทยากรที่ดีเพราะมีแบบแผนทางเดินจึงขออนุโมทนาแด่ ดร.สุรวงค์ วัฒนกูล และคณาจารย์พระธรรมวิทยากรทุกท่าน ในท้ายที่สุดในการเปิดทางในการประชุมสัมมนาขออานุภาพของพระรัตนตรัยโปรดได้ปกป้องคุ้มครองรักษา ขอพระบารมีขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงมีศรัทธาที่แน่นหนัก มีสมาธิมีตั้งมั่นไม่หวั่นไหว มีปัญญาที่เฉียบแหลมในการนำคำสอนแผ่ไปในมหาชนต่อไปในกาลภายหน้าและขอให้ท่านมีความเจริญสุขโดยทั่วกันเทอญ.

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน