๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ | 155 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ศาลาพลับพลารับเสด็จ) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คุณพงศ์ฤทธิ์ ศรีสมิท จุดเทียนบาตรน้ำพระพุทธมนต์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีพระสงฆ์นานาชาติ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์เปิดงาน

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน