๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ | 277 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรคณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๒๐ รูป ๒,๕๕๐ กิโล ที่เดินเท้าเข้าสู่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศรัทธาที่น้อมจิตถวายดวงใจให้พระบรมศาสดา บูชาโดยยิ่ง การจาริกธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิ ด้วยวิริยะ ขันติธรรมในตน สร้างสมบารมี และที่ขาดไม่ได้คือความรักความเมตตาในระหว่างย่างก้าว สู้สถานที่ ต่างๆ วันนี้เดินทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา และพักปฏิบัติธรรมที่วัดบรมธาตุราชสักการตลอด ๗ วัน

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน