๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ | 302 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล คุณไพศาล คุณผลิน และคณะพุทธศาสนิกชน ร่วมมอบเครื่องเล่นดนตรี ที่ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า และมอบอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๖๕๐ คน ในงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ สนับสนุนโดย คุณไพศาล คุนผลิน พร้อมคณะ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทไทยพัฒนา ประกันภัย จำกัด มหาชน คุณประกาศิต-คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ พร้อมกัลยาณมิตร คณะเอไอเอ ประเทศไทย จำกัด

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน