๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑ | 231 จำนวนผู้เข้าชม

"อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป"

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่ฌาปนสถานเมืองกุสินารา พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำพระสงฆ์ ๔๕ รูป เดินทางไปปลงธรรมสังเวช สวดมาติกา บังสุกุล ในพิธีฌาปนกิจ คุณยายชาวฮินดู อายุ 107 ปี

 

 

โดยทุกครั้งที่พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตโปรดชาวบ้าน หมู่บ้านอนิรุทธวา คุณยายคนหนึ่งที่มีศรัทธา เตรียมภัตตาหารไว้รอใส่บาตรเป็นประจำ วันนี้เมื่อทราบว่าคุณยายเสียชีวิต พระสงฆ์จึงได้เดินทางไปส่งร่างอันไร้วิญญานของคุณยาย เพื่อส่งดวงจิตวิญญาณของคุณยายสู่สัมปรายภพ

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน