๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑ | 78 จำนวนผู้เข้าชม

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.61 ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญู ตำบลบางพลี อำเภอบางพลีสมุทรปราการ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ปฎิบัติหน้าที่แทน พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และ นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการฯ เหล่าศิลปินดาราฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และอาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญู รับมอบปัจจัย จากพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ พระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี

เพื่อสมทบกองทุนโรงทานสำหรับผู้แสวงบุญชาวพุทธ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินาคาร์ รัฐอุตตร ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ปีละ 1,200,000 บาท เนื่องในวโรกาสจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ประจำปี 2561

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน