๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑ | 122 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ 9 เดือน กันยายน 2561 (วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 เวลา 19.00 น.) ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะสงฆ์ พระนวกโพธิ โดยมี #พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ถวายการต้อนรับ

ทั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นและจากนั้นร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ เพื่อทบทวนสิกขาบทของพระภิกษุ 227 ข้อ ตามพระบรมพุทธานุญาติ โดยในวันนี้ #พระมหาสุริยา รตฺนปญฺโญ พรรษา 12 มีพระสงฆ์ 53 รูป ลงฟังสวดพระปาฏิโมกข์

ขออนุโมทนา

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน