๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑ | 150 จำนวนผู้เข้าชม

 

คณะมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำโดยคุณณรงค์ฤทธิ์เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานมูลนิธิ คุณฉัตรชัยเอื้อคารวะ คุณสรกฤษณ์ ปิยมนูรังษี และคณะ เดินทางมาทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ แม่ชี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ขออำนวยอวยพรจากแดนพุทธภูมิ ให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ขอให้อิ่มตลอดการ เบิกบานตลอดชีวิต มีปัญญาเฉียบแหลม ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบ ประกอบด้วยธรรม ให้สัมฤทธิ์ผลดังกมล ที่มุ่งมาดปรารถนา โดยยิ่งทุกประการเทอญ.

ขออนุโมทนา

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน