๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑ | 215 จำนวนผู้เข้าชม

ขออนุโมทนาบุญมหากุศล

คุณฤาภาวดี เอี่ยมภักดี คุณประชาภัฒน์ กลิ่นเกลา คุณพิสมัย บุญเกียรติ และคณะ เดินทางมาทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ แม่ชี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ขออำนวยอวยพรจากแดนพุทธภูมิ ให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ขอให้อิ่มตลอดการ เบิกบานตลอดชีวิต มีปัญญาเฉียบแหลม ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบ ประกอบด้วยธรรม ให้สัมฤทธิ์ผลดังกมล ที่มุ่งมาดปรารถนา โดยยิ่งทุกประการเทอญ.

ขออนุโมทนา

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน