๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑ | 252 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) นำพระนวกโพธิ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ จำนวน 29 รูป ที่จำพรรษา ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธยายพระสูตร บท "มหาปรินิพพานสูตร" บท "ธัมมจักกัปปวตนสูตร" และ บท "อนัตตลักขณสูตร" เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ที่อานนทเจดีย์ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน