๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1761 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ น. พระสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพระนวกะโพธิ ๕๘ รูป ในโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่น ที่ ๔ ร่วมทำวัตรสวดมนต์เช้า และ ฟังสวดพระปาฏิโมกข์ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อทบทวนศีล ๒๒๗ ข้อ ส่งเสริมกิจวัตร ๑๐ แก่พระนวกะโพธิ ในโอกาสเดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา และเข้าพักปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ซึ่งพระนวกะโพธิทั้ง ๕๘ รูป ได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเข้ารับการอุปสมบทหมู่ ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ที่ผ่านมา จัดโดยวัดไทยพุทธคยา ร่วมกับวัดสระเกศ ราชวรมวิหาร ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน จาก พลตำรวจโทสมเกียรติ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗

 

ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน