๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ | 604 จำนวนผู้เข้าชม

การสอบพระปริยัติธรรม ชั้น นวกภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบวัดไทยพุทธคยา อินเดีย
พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) ประธานกรรมการประจำสนามสอบ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย เป็นประธาน โดยมี พระปิฏกเมธี (ทองดี ปญฺญาวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประธานผู้นำข้อสอบและสักขีพยาน จุดธูปเทียนนำไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท ถึงความเป็นมาที่ได้มาเปิดสนามสอบที่อินเดียเป็นปีที่สาม จากนั้นได้เปิดสอบ พระปริยัติธรรม วันที่๒ ของการสอบ โอกาสนี้ เจ้าอาวาส สำนักเรียนต่างๆ ในแดนพุทธภูมิ เข้าถวายปัจจัยบำรุงสนามสอบวัดไทยพุทธคยา อินเดีย จึงขอร่วมอนุโมทนา

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน