๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ | 968 จำนวนผู้เข้าชม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ทรงประกอบพิธีพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์
สร้างสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน