๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1503 จำนวนผู้เข้าชม

ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนามหาบุญที่ยิ่งใหญ่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สหชาติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพิธีบรรพชาตาม โครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา วัดไทยพุทธคยา พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมกับ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดนาคปรก และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๐๘.๓๙ น. พิธีเปิดบรรพชา 
-พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทางถึง จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระ

-คุณศรันย์ วิรุตมวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท BBTV NEW MEDIA เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-คุณภัทราวดี วิรุตมวงศ์ ในนามคณะกรรมการจัดโครงการฯ (อ่านหมายรับสั่ง)

-คุณศรันย์ วิรุตมวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท BBTV NEW MEDIA เข้าน้อมถวายเครื่องสักการะ 
แด่พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระอุปัชฌาย์

-คุณภัทราวดี วิรุตมวงศ์ (คุณภัทร) ในนามคณะกรรมการจัดโครงการฯ 
เข้าน้อมถวายเครื่องสักการ แด่พระพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต 
สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระอุปัชฌาย์

-คุณสุภาวดี ทัพมาลัย (คุณผิง) ในนามคณะกรรมการจัดโครงการฯ 
น้อมถวายเครื่องสักการ แด่พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก,เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ 
พระอุปัชฌาย์

-ตัวแทนนาคเอกเข้าน้อม
ถวายเครื่องสักการะ แด่พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) พระอุปัชฌาย์
-ตัวแทนนาคอันดับที่ ๒เข้าน้อม ถวายเครื่องสักการะ แด่พระกิตติโสภณวิเทศ พระอุปัชฌาย์

พระครูวินัยธร ณรงค์ อุตฺตมวํโส หัวหน้าฝ่ายกองงานกิจการพิเศษ ประกาศอนุโมทนา, การบรรพชา

พระอุปัชฌาย์นาคทั้งหมดกราบพระอุปัชฌาย์อุ้มผ้าไตรกล่าวคำขอบรรพชา

-นาคถวายผ้าไตรพระอุปัชฌาย์

-พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
ให้โอวาทพร้อมสอนรับพระกรรมฐาน

-พระอุปัชฌาย์คล้องอังสะและมอบผ้าไตรแก่นาค นาคไปนุ่งห่ม (ครองผ้าจีวร)

เข้ารับไตรสรณะและศีล ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ การบรรพชาเป็นสามเณรโดยสมบูรณ์ตามหลักพระธรรมวินัย

-คุณศรันย์ วิรุตมวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท BBTV NEW MEDIA อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน เข้าน้อมถวาย 
แด่พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระอุปัชฌาย์

-พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
ถวายพระพร ถวายอดิเร อนุโมทนา

จากนั้น พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ นำพา พระสงฆ์ สามเณรและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน กราบลาพระรัตนตรัย และได้บันทึกภาพหมู่ร่วมกัน จึงขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมแห่งมหาบุญในครั้งนี้ด้วย ขอเจริญพรสาธุการ

 

ข้อมูลโดย วัดไทยพุทธคยา พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน