๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1048 จำนวนผู้เข้าชม

ฯพณฯ อับดุล กาลัม
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
๒ มิถุนายน ๒๕๕๐

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน