๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1596 จำนวนผู้เข้าชม

วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺลํ ปปฺโปนฺตุ พุทฺธสาสเน

ขอท่านผู้สูงด้วยศรัทธา จงประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา โดยภิญโญยิ่งๆ เทอญ

 

สามารถร่วมทำบุญ โดยตรงหรือติดต่อได้ทั้งในประเทศไทย และประเทศอินเดีย ต้องการร่วมทำบุญในส่วนใด เลือกได้ตามศรัทธา ตามที่อยู่ดังนี้
 

มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
373/4-5 ซ.รามคำแหง 39 แยก 7 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130
Tel. :  0-2184-4539 – 40 Fax. :  0-2184-4541
Website :  www.mulnidhiwatthaikusinara.org  
Email : info@mulnidhiwatthaikusinara.org 
 

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (๙๕๐) ประเทศอินเดีย

Wattthai Kusinarachalermraj

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

Tel. : (91) 5564-271189 Fax. :  (91) 5564-272089

Website :  www.watthaikusinara.org  , www.watthaikusinara-th.org

E-mail :  kusinara980@gmail.com

 

วัดไทยลุมพินี มหาวิหาร (๙๗๙) ประเทศเนปาล

Royal Thai Monastery Lumbini

Lumbini Sacred Garden, East Monastic Zone,

Dist.Rupandihi, Lumbini, Nepal

Tel. :  (977)-71-580222, Fax. : (977)-71-580271

Website :  www.watthailumbini.org

E-mail :  lumbini979@gmail.com

 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (๙๘๐) นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย

Wat Thai Chetavan Mahavihar Sravasti

Bahrampur – Baharaich Highway,

P.O., Sravasti, Distt Balrampur., (U.P) India.

Tel. : (91) 9415-270696, (91) 9415-261662

Website :  www.watthaichetavan.org

E-mail :  chetavan980@gmail.com

 

“พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐” โสนารี – อินเดีย

Ninth and Sixty Salavanotayan

Gorakhpur – Sonauli Road, Near Sonauli Border

P.O., Nautanwa, Distt. Maharajgant, (U.P)

Tel. :  (91) 9415-270696, (91) 9415-261662

Website :  www.watthai960.org 
E-mail :  salavanotayan960@gmail.com 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน